Sinds 1983 wordt de “Kunstprijs Lingen” uitgereikt aan jonge getalenteerde schilders en schilderessen. Tot 1992 werd de prijs jaarlijks en sinds 1994 elke twee jaar uitgereikt – sindsdien werden er 12 kunstenaressen en tien kunstenaars geëerd. Het initiatief is te danken aan de toenmalige directeur van de kunsthal Heiner Schepers. Hoewel de omstandigheden van de sollicitaties, de keuzes en de onderscheiding van de prijswinnaars de laatste 25 jaar zijn veranderd, staat de “Kunstprijs Lingen” nog steeds in het teken van jonge, opkomende kunstenaars, die hun werk in de kunsthal tentoon kunnen stellen.

1983 tot 1992

 “Een tentoonstellingsruimte voor jonge kunstenaars creëren en voor hun een voorloper-functie vervullen binnen de grote kunstwereld” – met deze doelstelling werd de “Kunstprijs Lingen” 1983 voor de eerste keer uitgeschreven. Prijswinnaar Reinhard Wieczorek uit Bottrop (D) onthield 5.000 DM en een solotentoonstelling in de foyer van het theater in de cultuurpark “Wilhelmshöhe”. Schilders en schilderessen jonger dan 35 jaar, die als meesterscholieren aan de kunstacademie nog niet zijn gevestigd binnen de kunstmarkt, mochten voor de prijs solliciteren. Elk jaar maakt een jury van gemiddeld 11 leden keuzes uit de ingezonden mappen. Tot 1992 hebben er bijna 2000 kunstenaars voor de kunstprijs gesolliciteerd. Heiner Schepers bezocht toen in het geheel 54 kunstenaars in hun ateliers, die het tot de laatste ronde van de definitieve selectie hebben gemaakt.
Meer dan 35.000 bezoekers kwamen tot de groepstentoonstellingen van de sollicitanten en de solotentoonstelling van de prijswinnaar. De kunstwerken changeren tussen figuratieve en abstracte schilderkunst, tussen eenkleurige geometrische vormen en kleuren die organisch in elkaar vervloeien.
Er verschijnt een catalogus bij elke expositie.

1994 tot heden

Sinds 1994 werd de “Kunstprijs Lingen” elke twee jaar uitgereikt. Sindsdien werden de kunstenaars niet meer op basis van hun eigen sollicitaties maar op basis van voorstellen gekozen. Tot 2004 werd voor deze taak een commissie bestaand uit vijf vakleden opgericht. Het mochten alleen kunstenaars worden voorgesteld, die minstens vijf en hooguit tien jaar geleden hun studie hebben afgerond. Tegelijkertijd werd de leeftijdsgrens van 35 jaar afgeschaft. De winnaar onthield toen 15.000 DM, een solotentoonstelling in de kunsthal Lingen, die in 1997 werd geopend, en een catalogus. Bovendien werd een kunstwerk door de stad Lingen aangekocht, net als het binnen de traditie van de kunstprijs gebruikelijk was. 2004 veranderde de selectieprocedure nog eens. 12 galerijen werden gevraagd, om elk twee voorstellen te maken, die achteraf door een jury werden beoordeeld. Deel van de jury zijn drie leden van de vriendenkring van de “Kunstprijs Lingen”, die tegelijkertijd werd opgericht, twee vertegenwoordigers uit de kunstscene en de respectievelijke directeur van de kunsthal – tot 2008 Heiner Schepers en sinds 2009 Meike Behm. 2004 werd de kunstprijs met 7.777 Euro en tegenwoordig met 7.500 Euro gedoteerd. Sinds 2010 moeten de kunstenaars alleen nog minstens drie jaar geleden zijn afgestudeerd, om voorgesteld te kunnen worden.